Terug naar overzicht

Waarom is veel zitten een probleem?

In deze corona tijd, waar we geadviseerd worden om zoveel mogelijk thuis te blijven, is het risico aanwezig dat we thuis blijven verwarren met thuis zitten! Daar schuilt een acuut gevaar in! Maar hoeveel zitten Nederlanders nu eigenlijk? Is er verschil tussen mannen en vrouwen en wat weten we hierover van ouderen? Wat zijn de risico’s van veel zitten?

In dit artikel besteden we aandacht aan de feiten en cijfers over het zitgedrag van de (oudere) Nederlandse bevolking en de risico’s van zitten. Behoefte aan een handzame en uitgebreidere samenvatting? Bekijk dan de factsheet zitgedrag.

Waarom is veel zitten een probleem?

De Gezondheidsraad geeft aan dat veel zitten ongunstig lijkt voor de gezondheid: veel zitten hangt samen met een hoger risico op hart- en vaatziekten. Zo hebben mensen die meer dan 8 uur zitten per dag en heel weinig bewegen 74% meer kans op hart- en vaatziekten dan mensen die minder dan 4 uur zitten per dag en erg veel bewegen. Daarnaast kan veel zitten (meer dan 8 uur per dag) leiden tot 10 tot 27% meer kans op vroegtijdige sterfte dan mensen die minder dan 4 uur per dag zitten. Het verband wordt echter zwakker naarmate mensen ook meer bewegen en is niet aanwezig bij mensen die heel veel bewegen (ruim boven de richtlijnen).

In 2017 brachten Nederlanders van 4 jaar en ouder dagelijks gemiddeld 9 uur zittend door. Er is verschil tussen doordeweekse dagen (gemiddeld 9,4 uur) en het weekend (gemiddeld 8 uur). In het weekend zitten Nederlanders gemiddeld anderhalf uur minder dan door de week.

Mannen zitten dagelijks gemiddeld iets langer dan vrouwen; 9,2 versus 8,8 uur. Dit verschil komt doordat mannen door de week meer zitten dan vrouwen. In het weekend zitten mannen en vrouwen ongeveer even veel.

Belangrijkste zit-activiteiten bij ouderen

Ouderen brengen veel tijd zitten voor de tv door en daarnaast worden activiteiten zoals (krant)lezen puzzelen & handwerken zittend doorgebracht.

Advies!

Het advies is dus blijf (of ga!) matig intensief bewegen en doe bot- en spierversterkende oefeningen! (onder matig intensief bewegen verstaan we oefeningen waarbij je hartslag en ademhaling omhoog gaat. De inspanning kost moeite maar je kunt er nog wel bij praten).

En dat kan prima thuis ook! Kijk eens op onze website voor wat inspiratie

Klik hier voor het volledige artikel