Terug naar overzicht

Fitavie op demonstratiemiddag SBIR Sport en Bewegen

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport de SBIR-competitie ‘Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen’ uitgevoerd. Fitavie is daar (als een van de winnaars van de competitie) als mooie innovatie uitgekomen en wordt op 16 april gepresenteerd. Aanwezig zijn o.a. vertegenwoordigers van RVO, van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van partijen uit de zorg en bedrijfsleven.

Link: Demonstratiemiddag RVO